20. ULUSLARARASI BÜYÜKÇEKMECE KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ 26 Temmuz - 03 Ağustos 2019

ULUSLARARASI ALTINKÖPRÜ ÇAĞDAŞ DANS YARIŞMASI KRİTERLERİ

Çağdaş Dans, günümüz beden-hareket- dans anlayışını, bireysel yaratıcılık yaklaşımlarını, özgün düşünce, yaratıcı hareket ve yaratıcı koreografi üretimini yansıtan dans türüdür.

21. yüzyıl, çağdaş dans sanatı (contemporary dance) yaklaşım ve metod ve önergelerini içeren koreografiler yarışmada geçerlidir.

Bırakma /Realese Tekniği, Yer Tekniği / Floor Work, Bartenieff Hareket Prensipleri, Laban Hareket Analizi, çeşitli doğaçlama metodları gibi somatik ve yaratıcı hareket teknikleri ile bedenin eğitimi söz konusudur. Koreografi de mekan, zaman, kuvvet, hareket dinamikleri kullanımlarının bedenle olan ilişkisi ön plandadır. Koreografiler kavramsal çerçevede oluşturulabildiği gibi soyut çerçevede de üretilebilir. Koreografilerde disiplinler arası tasarım yer alabilir. (Farklı ses-ışık-kostüm-video tasarımı vb.) Tiyatral ögelerin koreografi içerisinde çağdaş yorumlamalarına da izin verilir.

1. Katılımcılar 15-18 yaş aralığında olmalıdır.

2. Katılımcılar en fazla 3 dakika +30 saniye süre solo koreografisini hazırlamalıdır.

3. Son başvuru tarihi 22 Temmuz.

4. Tüm performanslar Uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilecektir.

5. Değerlendirme Kriterleri:

A) Teknik Kriter: 40 (Dansçılık Kalitesi ve yorumculuğu) Beden koordinasyonu, hareketleri yorumlama. Bedensel virtüözite’nin gösterilmesi.

B) Koreografinin artistik kriteri: 20 Mekan kullanımı, hareket kaliteleri tasarımı, bölümler arası geçişler, koreografik bütünlük

C) Koreografi Kriteri: 20 Yenilikçi koreografi, ses-ışık kostüm ve benzeri kullanılan yaratıcı öğelerin bütünlüğü

D) Genel izlenim :20

ÖDÜLLERİMİZ

Birincilik ödülü: ……4.000 TL…….

İkincilik ödülü: ……..3.000 TL………

Üçüncülük ödülü: …2.000 TL…..

Yukarıda belirtilen kategorilerde birden fazla kazanan varsa, ödül kazananlar arasında paylaşılacaktır. Ödüller 18 Yaş üzeri için geçerlidir.

Not: Yarışma 01 – 02 Ağustos 2019 Tarihlerinde Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenecek, 03 Ağustos 2019 Tarihinde Kemal Sunal Amfi Tiyatroda Ödül Töreni yapılacaktır.

İstanbul dışı katılımcıların iaşe ve konaklamaları festival komitesi tarafından festival süresince karşılanacaktır.

20th INTERNATIONAL BÜYÜKÇEKMECE CULTURE AND ART FESTIVAL July 26 - August 03, 2019

INTERNATIONAL ALTINKÖPRÜ CONTEMPORARY DANCE COMPETITION CRITERIAS

Contemporary Dance is a dance that reflects today's body-movement-dance approach, individual creativity approaches, genuine idea, creative movement and creative choreography production.

21st century, contemporary dance art (contemporary dance) approaches and methods and proposals, including choreographies are valid in the competition.

There are somatic and creative movement techniques such as Drop / Realese Technique, Floor Technique/Floor Work, Bartenieff Motion Principles, Laban Motion Analysis and various improvisation methods. In choreography, the relationship between the use of space, time, force and movement dynamics to the body is the forefront. Choreographies can be produced in a conceptual or abstract framework. Interdisciplinary design may take place in choreographies. (Different sound-light-costume-video design, etc.) Contemporary interpretation of theatrical elements in choreography is also allowed.

1.The age of the participants should be between 15-18 years.

2. Participants should prepare a solo choreography for a maximum of 3 minutes + 30 seconds.

3. Application deadline is 22 July 2019.

4. All performances will be judged by an international jury.

5. Evaluation Criterias:

A) Technical Criteria: 40 (Quality and interpretation of dancing) Body coordination, interpretation of movements. Showing of bodily virtuosity.

B) Artistic Criteria of Choreography: 20 Space/Place usage, movement quality design, transitions between departments,choreographic integrity

C) Choreography Criteria: 20 Integrity of creative elements used in innovative choreography, sound-light costumes and the like

D) Overall İmpression: 20

AWARDS

First prize: …… 4.000 TL …….

Second prize: …… ..3,000 TL ………

Third prize:… 2,000 TL… ..

If there are multiple winners in the above categories, the prize will be shared among the winners. Prizes are valid for ages 18 and over.

P.S: The competition will be held on 01 - 02 August 2019 at Büyükçekmece Atatürk Culture Center and the award ceremony will be held on 03 August 2019 at Kemal Sunal Amphitheater.

Food and accommodation of non-Istanbul participants will be provided by the festival committee during the festival.